Category

Видео

Николай Спасов: Балканите като път за разселването на хора в Европа

Продължаваме с видеата от последното ни събитие. Проф. Николай Спасов разказва за разселването на праисторическите хора. Изследванията на проф. Спасов показват, че през Балканския полуостров и България...
Read More