Ratio 2012 |

Ratio 2012

Първото издание на форума за популярна наука Ratio се състоя на 29 септември 2012 г. В залата на Младежки театър “Николай Бинев” партерът беше изцяло продаден, места бяха запълнени и на балкона – близо 300 гости присъстваха на събитието, въпреки работния ден. Основната цел на събитието бе да промотира принципите на научното мислене посредством осигуряване на достъп до атрактивни лектори, които могат да представят идеите си по разбираем начин пред не-научна аудитория. По време на събитието трима български и двама чуждестранни лектори запознаха публиката с интересни теми от света на науката.

Проф. Кристофър Френч: Въведение в аномалистичната психология

Проф. Кристофър Френч бе първият лектор на сцената. Той е британски психолог и скептик, специализирал се в психологията на паранормални вярвания и аномални изживявания. Завежда отдел за изследвания „Аномална психология“ в Департамента по Психология към Goldsmiths, University of London. Той е сътрудник на Британското дружество на психолозите и на Комитета за скептични изследвания, а също и почетен член на Британската асоциация за хуманизъм, както и член на Научния и професионален консултативен съвет към Британското дружество “Лъжлива памет”.

В допълнение към академичната си работа Крис Френч често взима участие в конференции, дискусии и други обществени събития. Има немалко участия в радио и телевизионни предавания, където представя научната гледна точка за разнообразни паранормални твърдения. Той е автор за в-к Guardian, както и за списание The Skeptic, на което е редактор повече от десетилетие.

Публикувал е над 100 научни статии по различни психологични въпроси. Най-новите му книги са Why Statues Weep: The Best of The Skeptic (Защо статуите плачат: най-доброто от списание The Skeptic), в съавторство с Wendy Grossman и Anomalistic Psychology (Аномална психология), в съавторство с Nicola Holt, Christine Simmonds-Moore и David Luke.

Темата на презентацията бе “Необикновена наука: Въведение в аномалистичната психология”. Тя разглежда психологията на паранормалните явления и механизмите, които карат съзнанието ни да се заблуждава и да бъде лесно манипулирано. Примерите в презентацията включваха ясновидци и медиуми, откриване на лица в ежедневни предмети и предполагаеми сатанистки послания в популярни песни. Пълен запис можете да видите тук:

Владимир Божилов и Никола Каравасилев: Сами ли сме във Вселената?

Втората тема за деня бе представена от астрофизиците Владимир Божилов и Никола Каравасилев, които дадоха своя отговор на въпроса “Сами ли сме във Вселената?”

Владимир Божилов е докторант във Физически Факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”, катедра „Астрономия”. Научните му интереси са ориентирани към квазарите, обекти с много голяма енергия, които се намират в центъра на най-далечните галактики. Друг основен фокус в изследванията му заема търсенето на живот на екзопланети (планети около звезди извън Слънчевата система). Владимир Божилов работи с международни авторитети в своята сфера, а през 2008 година печели стипендия от фондация Онасис и участва в обучение под ръководството на проф. Джон Матър, Нобелов Лауреат по физика за 2006 година. Освен в научна среда, Владимир Божилов е активен и в популяризирането на науката. През 2010 година спечелва второ място в конкурса за комуникация на наука FameLab, организиран от British Council. Заедно с други млади учени участва в популярното телевизионно шоу Красива наука. Заедно с доц. д-р Камен Нам е автор на научнопопулярната книга за търсенето на извънземен живот „Живот и Вселена”.

Никола Каравасилев е магистър по Астрономия от Софийски Университет “Св. Климент Охридски”. В момента той се занимава главно с преподаване на физика и астрономия на ученици в гимназиалните класове. Ръководи собствена школа за подготовка на ученици по астрономия, а от 2009 година е ръководител на националния отбор, представящ България на Международната олимпиада по астрономия. Работил е като оператор на телескопа в Националната астрономическа обсерватория Рожен. Никола Каравасилев често участва в научнопопулярни събития, води лекции и кратки представяния и др.

По време на своята презентация “Сами ли сме във Вселената?” двамата учени обясниха, че до момента са открити над 838 екзопланети (планети извън Слънчевата система), а постоянно се откриват още, включително все по-малки и по-сходни на Земята планети. Възможността за извънземен живот бе свързана с известното твърдение на астронома Карл Сейгън, че ако в цялата Вселена няма друго място с живи организми, то това би било “ужасна загуба на пространство”. И все пак възможността за успешна обмяна на сигнали с друга цивилизация е доста малка, поради краткия живот на цивилизациите и редица други фактори. Пълен запис можете да видите тук:

Д-р Сара Сантош: Съкровищата на геометрията

Следобедната част от програмата започна с презентацията на д-р Сара Сантош “Съкровищата на геометрията”.

Д-р Сара Сантош е директор и основател на Maths Busking, където тренира млади артисти да използват науката и математическите проблеми като вид забавление за хората на улицата. По този начин нейните ученици привличат вниманието на повече хора към математиката като забавна наука. Тя тренира и професионалисти в сферата на науката как да предават знания с помощта на изкуството и дизайна. Нейната работа е призната с международни отличия за комуникация на науката като EngageU Recognition of Distinction и Seed of Science и е многократно представяна от реномирани медии като BBC, The Guardian, The Independent, NPR, The Globe and Mail.

Преди да създаде Maths Busking, д-р Сара Сантош е преподавала математика на студенти и ученици. Завършила е Математика в Университета в Порто, Португалия. След това тя прави докторантура по Динамика в Университета в Манчестър, Великобритания. В момента живее в Лондон.

В “Съкровищата на геометрията” Сара представи любопитни геометрични факти по атрактивен начин, взаимстващ принципите на Maths Busking. Теоремите отстъпиха по брой на демонстрациите с участие на публиката. Темата включваше практически насоки за перспектива, симетрия, топология и изкривяване на 2D обекти в 3D пространството. След края на лекцията всеки можа да види отблизо ефекта на калейдоскопите в личен разговор с д-р Сантош. Пълен запис на презентацията можете да видите тук:

Доц. д-р Леандър Литов: Бозонът на Хигс или как се ражда масата?

Последната презентация за деня бе направена от доц. д-р Леандър Литов и разглеждаше скорошните открития в ЦЕРН, свързани с Хигс бозона.

Доц. д-р Леандър Литов е ръководител на екипа от Софийския Университет работещ  в ЦЕРН по проекта на Големия адронен ускорител. Екипът му в ЦЕРН изследва елементарната частица Хигс-бозон, която е свързана с генерирането на маса за всички останали частици. Доц. д-р Литов има над 300 научни публикации в сферата на атомната физика. Организирал е редица групи по физика, конференции и работни срещи, ръководи работата на различни екипи в големи международни изследователски центрове. От 2011 година е член на Съвета на ЦЕРН.

Освен научната си дейност, доц. д-р Литов често участва в събития и проекти, насочени към не-научна аудитория. Той води предаването Красива наука по БНТ заедно с актрисата Мария Силвестър, където заедно с млади учени разкрива нова информация за “живота, Вселената и всичко останало”.

По време на презентацията със заглавие “Бозонът на Хигс или как се ражда масата?” той даде информация от първа ръка за изследванията, свързани с търсенето на Хигс бозона. Публиката видя снимки от CERN и научи множество детайли за работата на учените там, технологията на ускорителя и значимостта на откритията от тази пролет. “Засега познаваме само 4% от съдържимото на Вселената, но на 4 юли направихме само първата историческа стъпка от един дълъг път към опознаване на нейната структура,” заключи доц. д-р Литов. Пълен запис на презентацията можете да видите тук:

Ratio 2012 завърши с дискусионен панел, в който всеки можеше да зададе своите въпроси към лекторите. Отговорите на всички тях, както и още снимки от събитието можете да видите на страницата ни във Facebook.