Алгоритми на творението |

Алгоритми на творението

27.01.2022 ( 19:00 ) | ВХОД: 10 BGN

Данните са навсякъде около нас. С тяхна помощ учените проследяват процеси и явления, създават модели и отварят портали към бъдещето. Семантичната интеграция на данни изгражда Мрежи от Знания, които се прилагат във все повече индустрии.

В “Алгоритми на творението” ще стане дума за приложението на Data Science от космоса през фармацията до винопроизводството.

Никола Тулечки ще ни разкаже повече за обработката на данни в различни сфери на биотехнологиите. Ако се чудите какви теми сме ви подготвили, ще ви подскажем малко:

  • Как можем да моделираме целия производствен процес на виното?
  • Как систематичният анализ на научната литература ни помага да открием нови потенциални лекарства?
  • Как да използваме данните, за да избегнем бъдещи инциденти в хранителната индустрия?
  • Как интеграцията на огромни масиви от данни се оказва ключова в научно-изследователските и производствените процеси?

Орлин Станчев пък ще ни разкаже за интересните приложения на Data Science в астрономията и астрофизиката или как данните ни помагат да открием различни обекти, процеси и явления в космоса. От него ще научим:

  • Какво ни казват звездите за себе си, когато ги наблюдаваме?
  • Каква е разликата между обучаването на хора и на алгоритми?
  • Къде са пресечните точки между астрофизиката и ежедневието?

Събитието се осъществява с подкрепата на Ontotext и с партньорството на Data Science Society.

Програма

19:00 – отваряме врати
20:00 – Data Science в биотехнологиите с Нукола Тулечки
20:30 – Моделиране в астрофизиката с Орлин Станчев
21:00 – Обща дискусия и въпроси от публиката
21:40 – Край

Билети

Събитието вече е приключило, но можете да гледате записа му, както и още над 24 часа Ratio-съдържание с нашия виртуален пропуск!

Виж повече за виртуалния пропуск и какво включва той.

Лектори

Никола Тулечки е експерт по данни в “Онтотекст” от 2017 година, където основно се занимава със семантично моделиране и интегриране на данни.
Завършил е докторантура в Тулуза (Франция) върху приложенията на автоматична обработка на езика на доклади за инциденти в авиацията.
Интересува се от свързани отворени данни, както от структурна гледна точка, така и от гледна точка на тяхната обществена значимост.
Никола също води курс “Семантични Технологии” в Софийски университет и в Нов български университет.

Орлин Станчев е преподавател в катедра “Астрономия” към Физическия Факултет на Софийския университет. Участва в групата по теория на звездообразуването към катедра астрономия, където заедно с колеги от България, в сътрудничество с научни екипи в Германия работи по научноизследователски проекти на тема обща структура и локална морфология на области на звездообразуване в Галактиката. В работата си прилага разнообразни методи за анализ и визуализация на данни. Работи и катто iOS програмист в българската софтуерна аутсорсинг компания Melon като част от екипа разработващ мобилни приложения. В свободното си време се занимава с музика. Барабанист е в авангард-рок бандата ALI.