Антиоксидантна активност на пчелни продукти

Антиоксидантна активност на пчелни продукти

06.02.2020 (19:00) | CASI, бул. Драган Цанков 8 | ВХОД: СВОБОДЕН

Центърът за кариерно ориентиране ScienceUp ще ви срещне с д-р Мартин Димитров. В лабораторната зала на CASI той ще ни представи лекцията “In vivo метод за определяне по антиоксидантна активност на пчелни продукти /природни продукти/.

Д-р Мартин Димитров е главен асистент към катедра Генетика към СУ “Св. Климент Охридски”.

След лекцията ще се проведе дискусионен панел и в неформална обстановка ще имате възможност да зададете своите въпроси към него.
Събитието е отворено и всеки е добре дошъл!

Следете на:
https://scienceup.bg/
https://www.facebook.com/scimeup/

Събитието се провежда в съорганизаторство с CASI и Докторантстки чай.