Астрофизика под земята

Астрофизика под земята

18.10.2019 (19:30) | CENTER FOR APPLIED STUDIES AND INNOVATION - CASI | ВХОД: СВОБОДЕН

Тази година Докторантски чай стартира, подкрепяйки Ratio в инициативата Space Month. За наше удоволствие на 18-ти /петък/ ще ни гостува физикът Божидар Димитров за лекция на тема “Астрофизика под земята”.

Може да звучи странно, но освен огромните детектори, търсещи доказателства за Хигс бозона и тъмната материя, CERN е дом на множество други лаборатории. Лекторът ще ни разкаже как в една от тях се извършват експерименти по астрофизика, разкриващи ни процесите в сърцевината на звездите.

Божидар Димитров специализира в направление Физика на атомното ядро и елементарните частици, от 2012 г. е научен сътрудник в ИЯИЯЕ към БАН в лабораторията Ядрена Спектроскопия, а през 2015 е приет за Summer Student в CERN.

Събитието е част от Ratio Месец на Космоса (Space Month). Инициативата Месец на Космоса цели запознаване на обществото с постиженията на учени и инженери с цел опознаване и овладяване на Космоса и подобряване на познанията ни за това как работи Вселената. За целта през месец октомври са планирани серия от събития, свързани с астрономия, астрофизика, космически изследвания и инженерство.

Заповядайте!

П.П.
Събитието е достъпно за всеки, който желае да го посети и поради доброволните намерения на организаторите, домакините и лекторите е напълно безплатно.