Биопродукти – предизвикателства и иновации

Биопродукти – предизвикателства и иновации

20.02.2020 (19:00) | CASI, бул.Драган Цанков 8 | ВХОД: СВОБОДЕН

Центърът за кариерно ориентиране ScienceUp ви предлага да се срещнете с двете действащи лица на Center for Applied Studies and Innovation – CASI, на 20-ти февруари /четвъртък/ от 19:00 часа. Лекцията ще се състои в лабораторна лекционна зала на CASI, където Росица Тропчева и Кирил Петков ще представят темата “Биопродукти, предизвикателства, иновации и здравни ползи”.

Идеята за създаването на Центъра за приложни изследвания и иновации в природните науки (CASI) е на Кирил Петков, чиято компания ProViotic продава пробиoтици на четири континента, а негов домакин е Биологическият факултет на Софийския университет. Проектът е съфинансиран от Фондация „Америка за България“. Д-р Росица Тропчева е главен асистент в катедра Биотехнология в Биологически факултет към СУ “Св. Климент Охридски” и ръководител лаборатория на Центъра за приложни изследвания и иновации в природните науки (CASI).

След лекцията ще се проведе дискусионен панел и в неформална обстановка ще имате възможност да зададете своите въпроси към нея.

Събитието се провежда в съорганизаторство с CASI и Докторантстки чай