Биоразнообразието на Антарктика

Биоразнообразието на Антарктика

04.11.2019 (11:00) | Национален природонаучен музей, София | ВХОД: СВОБОДЕН

Биоразнообразието на Антарктика става част от постоянната експозиция на Националния природонаучен музей при БАН
На 4 ноември 2019, от 11:00 часа, в зала „Риби” на Националния природонаучен музей при БАН ще бъде представена нова експозиция с материали от XXVII Българска антарктическа експедиция.
Морските организми, събрани от Южен залив, о-в Ливингстон по време на XXVII Българска антарктическа експедиция ще бъдат изложени в три нови витрини в зала „Риби“ на втория етаж на музея. Експозицията ще бъде официално открита от директора на НПМ-БАН, проф. Николай Спасов и от проф. Христо Пимпирев – директор на Националния център за полярни изследвания към Софийския университет.
Музейните експонати включват един от най-големите улавяни до сега екземпляри на крокодилска ледена риба, 4 вида нототениеви риби, 8 вида морски безгръбначни и два вида водорасли. Научните проби са събрани от литоралната зона пред Българската полярна база на о-в Ливингстън. Лабораторната обработка и последвалата таксономична идентификация е извършена в лаборатория „Хидробиологичен мониторинг“ от доц. д-р Любимир Кендеров, в „Лаборатория по Ихтиология“ към катедра „Обща и приложна хидробиология“ в Биологическия факултет на Софийския университет под ръководството на доц. д-р Елиза Узунова и в лабораторията на НПМ-БАН от ихтиолога д-р Тихомир Стефанов.
Участници в пресконференцията ще бъдат още доц. д-р Любомир Кендеров от Биологическия факултет на Софийския университет, д-р Тихомир Стефанов, ихтиолог в НПМ-БАН и доц. д-р Елиза Узунова от Биологическия факултет на Софийския университет.
Морските безгръбначни – миди, охлюви, морски паяк, немертинов червей, морска звезда и др. са уловени от доц. д-р Любомир Кендеров от Софийския университет. Експозицията е изготвена от д-р Тихомир Стефанов и доц. Любомир Кендеров с участието на доброволци от Студентски морски клуб към Софийския университет.
Националният природонаучен музей при БАН изказва специални благодарности на коменданта на Българската антарктическа база, Йордан Тодоров, логистика на базата Николай Николов и инж. Йордан Йорданов за улова и транспортирането на крокодилската ледена риба.
XXVII Българска антарктическа експедиция се проведе от ноември 2018 до март 2019 под ръководството на проф. Христо Пимпирев. Морските организми бяха събирани под ръководството на доц. д-р Любомир Кендеров от СУ „Св. Кл. Охридски“ в изпълнение на проект „Хидробиологичен мониторинг на крайбрежните морски води от литоралната зона пред Българската полярна база на о-в Ливингстон“ на Фонда за финансиране на полярни научни изследвания – 2018 г. с базова организация СУ „Св. Кл. Охридски“.
Повече информация за експонатите: https://docs.google.com/document/d/1tHoDWa0agOHgocnT_kPI6nSfXx34yE5SUsul39xRuaQ/edit?usp=sharing