Ева Божурова: „Планети около други звезди“

Ева Божурова: „Планети около други звезди“

18.02.2020 (17:00) | Столична библиотека, пл."Славейков" 4, Американски център | ВХОД: СВОБОДЕН

Има ли други обитаеми планети, съществува ли живот на други места във Вселената? С тези въпроси е свързана лекцията на нашия гост! Ще говорим и за Нобеловата награда, дадена през 2019 г. на швейцарските астрономи Дидие Кело и Мишел Майор за откриването на първата екзопланета около звезда, подобна на Слънцето. Ще коментираме идеята за множественост на световете и ще се запознаем със съвременните методи за търсене на екзопланети и забележителните резултати от тези изследвания, които са предизвикателство към досегашните теории за възникването и еволюцията на планетните системи.
Организатори на събитието: Сп. “Светът на физиката”, Столична библиотека и катедра “Физика” при МГУ “Св. Иван Рилски”