Ratio presents: Fractals with Steven Le Comber

Ratio presents: Fractals with Steven Le Comber

23.04.2019 (20:00) | City Stage | ВХОД: 10 BGN

Земекопите, математиката и медицината са свързани!

Голите земекопи, дребни гризачи, които приличат на голи плъхчета, се оказват невероятно интересни за биолозите. Те са бозайници, които се държат като „социални насекоми“ със своите колонии от около 300 животни и една кралица за разплод. Знаем, че те почти не боледуват от рак и живеят над 30 години, въпреки че продължителността на живота на бозайник с техните размери би трябвало да е само 2-3 години.

Как обаче поведението на земекопите е свързано с фракталите? Как може да приложим наученото от социалното поведение на земекопите в медицината – за третиране на черепни травми при хора? Стивън Ле Комбер ще отговори на тези въпроси, докато ни разкрива тайните на фракталната геометрия.

Стивън Ле Комбер е преподавател в Queen Mary University of London. Неговата работа покрива голям обем от теми, свързани с еволюционната биология, включително математическо и компютърно моделиране на еволюцията на биомолекулите и изследвания на пространствени изменения в биологията.

Изследванията на Ле Комбер върху математиката на пространствените модели се простират от фракталите в дупките на голите земекопи до епидемиологията.

Това е втората лекция на Стивън Ле Комбер за Ratio – през 2018 той ни разказа как използва географското профилиране, за да открие самоличността на графити-артиста Banksy, първоизточникът на зарази като маларията или пък дома на сериен убиец.

Събитието ще се проведе на английски език.

БИЛЕТИ/TICKETS

Покупката на билет не гарантира седящо място – препоръчваме ви да дойдете навреме, за да намерите най-удобното за вас.