Хидробиология и комуникация на наука

Хидробиология и комуникация на наука

30.01.2020 (18:30) | Център по приложни изследвания и иновации (CASI) | ВХОД: СВОБОДЕН

Хидробиологията е една интересна сфера в науката, която за много от нас остава непозната. Димитрий Дашиновще се погрижи да ви потопи в този свят. Той е докторант в Катедра Обща и приложна хидробиология, Биологически факултет, СУ „Св. Климент Охридски” и се очаква да защити докторската си степен през 2020.

Още като студент участва в картирането на земноводни и влечуги по мрежа НАТУРА 2000, а по-късно се пренасочва към сладководна биология, занимавайки се основно с дънни безгръбначни и риби.

Основните му научни интереси и изследвания са свързани с биоиндикация на замърсяване в сладки води. Това беше и темата на презентацията, с която безапелационно спечели националния финал на FameLab 2019. Димитрий е актуалното младо лице на научната комуникация на България, който представи успешно България на международния финал в Челтнъм, Обединеното кралство през юни миналата година.

Ако темата ви е интересна, заповядайте на 30 януари, от 18:30 в Център по приложни изследвания и иновации (CASI) на бул.Драган Цанков 7 до БНР.