Ratio представя: Космически двигатели

Ratio представя: Космически двигатели

15.10.2019 (19:00) | City Stage | ВХОД: СВОБОДЕН

Космосът е последната преграда, разделяща безкрайното човешко любопитство и безкрайната Вселена. Защо още не сме я покорили, въпреки че извеждаме в орбита първия изкуствен спътник още през 1957 година? Защо все още не можем да преминаваме тази преграда с лекота?

Отговорът се събира само в две думи: космически двигатели.

Поканили сме Стоил Иванов, който може да ни отговори на редица въпроси като:

  • Как работят ракетните двигатели?
  • Какво е устройството на плазмените двигатели?
  • До къде са стигнали съвременните технологии в областта?
  • За колко време можем да стигнем до най-близката звезда, Проксима Кентавър, използвайки съществуващи в днешно време технологии?
  • Как биха изглеждали двигателите на бъдещето?

Ще има формули (о, ужас), ще има чертежи, ще има кратки клипчета, ще има за всекиго по нещо. Заповядайте на второто ни събитие в рамките на Space Month октомври, за да разберете какво ни е необходимо, за да се отправим на пътешествие в открития космос.

За лектора

Инженер-физик Стоил Иванов има бакалавърска степен по инженерна физика във Физически факултет при СУ „Св. Кл. Охридски“. През 2017 година завършва магистратура по аерокосмическо инженерство и комуникации с тема „Стабилизация и анализ на поведението на съзвездие от малки сателити“. Тази тематика запалва неговия интерес в областта на орбиталната динамика, проектиране на орбити и системи за задвижване на космически апарати..

От 2018 година Стоил Иванов е докторант в катедра „Радиофизика и електроника“ към Физически факултет при СУ „Св. Кл. Охридски“ и работи по дисертацията си на тема „Електротермичен плазмен двигател за малки спътници“. Той е част от екипа, изпълняващ проект „Електротермичен микровълнов плазмен двигател за българските нано-сателити“, Стоил Иванов е и съосновател на сдружението „Инициатива САТ-1“ (sat-1.com), стремящо се да подпомага аерокосмическия сектор в България чрез изпълняването на практически проекти и разпростаняването на придобития опит и знания сред младите български учени с интерес в областта.

Програма

19:00 Отваряне на врати
20:00 Презентация
21:00 Дискусионна част и въпроси от публиката

 

Събитието е част от Ratio Месец на Космоса (Space Month). Инициативата Месец на Космоса цели запознаване на обществото с постиженията на учени и инженери с цел опознаване и овладяване на Космоса и подобряване на познанията ни за това как работи Вселената. За целта през месец октомври са планирани серия от събития, свързани с астрономия, астрофизика, космически изследвания и инженерство.