Кръжок по астрономия: Лесно ли е да си направиш звезда?

Кръжок по астрономия: Лесно ли е да си направиш звезда?

10.08.2021 (19:30) | Физически факултет на СУ, зала А207 | ВХОД: СВОБОДЕН

Голяма част от масата на една галактика се пада на звездите. Разнообразието им по възраст показва, че звездообразуване е протичало през цялата история на Вселената. Би трябвало да очакваме, че то е един много ефективен процес – че „да си направиш звезда“ не е трудно. Обаче наблюдателните данни, както и теорията, говорят друго. Звездообразуването е резултат от сложно взаимодействие на различни физични фактори, и то на различни пространствени мащаби. Ще направим кратък преглед на най-значимите от тези фактори и на техния принос за появата на звездите.

Тодор Велчев е преподавател в катедра „Астрономия“. Занимава се с научни изследвания в областта на звездообразуването, като сътрудничи с учени от университета в Кьолн и от Института по теоретична астрофизика (ITA) в Хайделберг, Германия.

Събитието на нашите партньори от Кръжока по Астрономия към Катедра Астрномия на СУ ще се проведе в зала А207 на Физическия факултет.