Кръжок по астрономия: Планети и живот: Нови експерименти

Кръжок по астрономия: Планети и живот: Нови експерименти

26.05.2022 (19:30) | зала А207, Физически факултет | ВХОД: СВОБОДЕН

26 май  (четвъртък), 19:30 ч., зала А207, Физически факултет

Животът на Земята е хомохирален. Знаем, че биополимерите трябва да бъдат изградени от хомохирални мономерни единици, за да могат да функционират правилно. Но как възниква подобна хомохиралност от геохимична гледна точка? Дали основни физични и астрофизични процеси не са довели до нейната поява? Какви са възможните сценарии и как възникването на живота зависи от условията на планетите? Какво показват най-новите експерименти в тази област? Отговор на тези и други въпроси, свързани с произхода на живота, ще научите от лекцията на проф. Съсълов.

За лектора:

Проф. Димитър Съсълов от Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Harvard University, Department of Astronomy, е сред най-успешните астрономи и астрофизици в света през последните три десетилетия. Радва се на всеобщо признание не само като учен, но и като активен популяризатор на науката.

Защитава докторска степен по физика през 1988 г. във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и докторска степен по астрономия през 1990 г. в Университета на Торонто, Канада. Занимава се с изследвания на връзката между вещество и излъчване както в звездните и планетните атмосфери, така и в техните вътрешни слоеве.

Някои от най-значимите му изследвания са свързани с откриването на екзопланети, подобни на Земята. Първото откритие на екзопланета чрез пасажния метод е дело на Съсълов и сътрудниците му през 2002 – 2003 г. Откритата OGLE-TR-56b в съзвездието Стрелец е и най-далечната известна екзопланета през тези години.

Професор Съсълов е един от водещите изследователи на космическия телескоп Kepler. Автор е на над 700 научни публикации, цитирани над 33 000 пъти. Дванайсет от публикациите му са в двете най-престижни научни списания в света – Science и Nature, h-индексът му е 87 (NASA ADS).

Научно-популярната му книга – “The Life Of Super-Earths” (2012) е издадена на български през 2013 г. („Животът на свръхземите“).

Междувременно Кръжока по Астрономия към катедрата по астрономия на Физическия факултет на СУ поднови физическите си събития. Цялата програма може да видите тук.