Кръжок по астрономия: Тайните на нощното небе в поляризираната светлина

Кръжок по астрономия: Тайните на нощното небе в поляризираната светлина

31.08.2021 (19:30) | Физически факултет на СУ, зала А207 | ВХОД: СВОБОДЕН

ТАЙНИТЕ НА НОЩНОТО НЕБЕ В ПОЛЯРИЗИРАНА СВЕТЛИНА

Поляризацията на светлината носи информация за наблюдаваните обекти и явления, която не може да бъде получена по друг начин. Тя е едно от свойствата на светлината, към което човешкото око не е чувствително. В лекцията ще се проследят начините за изследване и манипулиране на поляризацията на светлината и ще се прегледат явления, които може да бъдат изследвани посредством нея. Ще се дадат примери както от астрономията и други дялове на науката, така и от нашето ежедневие.

За лектора:

проф. дфзн Асен Пашов от катедра „Оптика и спектроскопия“, ФзФ, СУ

Асен Пашов е възпитаник и професор във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. През 2000 г. защитава докторска дисертация в Института по физика във Варшава, от 2001 г. до 2003 г. специализира в Института по квантова оптика към Университета в Хановер. Работи в областта на лазерната спектроскопия на атоми и малки молекули, разработва модели за тяхното описание. Автор на десетки научни статии, сътрудничи с учени от Полша, Германия, Франция, Русия, Латвия, Канада, Великобритания.

Събитието на нашите партньори от Кръжока по Астрономия към Катедра Астрномия на СУ ще се проведе в зала А207 на Физическия факултет.