fbpx

Кръжок по астрономия: 15 години наблюдения във високите енергии – какво открихме с телескопите Magic?

Кръжок по астрономия: 15 години наблюдения във високите енергии – какво открихме с телескопите Magic?

21.03.2019 (19:30) | Физически факултет | ВХОД: СВОБОДЕН

Събитието ще се проведе в зала А205 или зала А207 на Физическия факултет.

Лектор: Милен Минев – докторант към катедра “Астрономия” и физик в Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, БАН. Повече информация очаквайте скоро в сайта на Кръжока по астрономия.