Кръжок по астрономия: Археоастрономия и археоурбанистика

Кръжок по астрономия: Археоастрономия и археоурбанистика

07.03.2019 (19:30) | Физически факултет | ВХОД: СВОБОДЕН

Събитието ще се проведе в зала А205 или зала А207 на Физическия факултет.

Лектор: доц. д-р Любомир Цонев – Институт по физика на твърдото тяло. Повече информация очаквайте скоро в сайта на Кръжока по астрономия.