Кръжок по астрономия: Астрономия в Южната Европейска Обсерватория

Кръжок по астрономия: Астрономия в Южната Европейска Обсерватория

18.04.2019 (19:30) | Физически факултет | ВХОД: СВОБОДЕН

Събитието ще се проведе в зала А205 или зала А207 на Физическия факултет.

Лектор: д-р Валентин Иванов – Европейска Южна Обсерватория. Повече информация очаквайте скоро в сайта на Кръжока по астрономия.