Кръжок по астрономия: Плазмени двигатели за космически апарати – световни и български разработки

Кръжок по астрономия: Плазмени двигатели за космически апарати – световни и български разработки

06.06.2019 (19:30) | Физически факултет | ВХОД: СВОБОДЕН

Събитието ще се проведе в зала А205 или зала А207 на Физическия факултет.

Лектор: Стоил Иванов – докторант в катедра “Радиофизика и електроника”. Повече информация очаквайте скоро в сайта на Кръжока по астрономия.