Кръжок по астрономия: Тъмната страна на Вселената

Кръжок по астрономия: Тъмната страна на Вселената

04.04.2019 (19:30) | Физически факултет | ВХОД: СВОБОДЕН

Събитието ще се проведе в зала А205 или зала А207 на Физическия факултет.

Лектор: проф. дфзн Леандър Литов – катедра “Атомна физика”. Повече информация очаквайте скоро в сайта на Кръжока по астрономия.