Кръжок по астрономия: Вселена и елементарни частици

Кръжок по астрономия: Вселена и елементарни частици

28.03.2019 (19:30) | Физически факултет | ВХОД: СВОБОДЕН

Събитието ще се проведе в зала А205 или зала А207 на Физическия факултет.

Лектор: доц. д-р Веселин Кожухаров – катедра “Атомна физика”. Повече информация очаквайте скоро в сайта на Кръжока по астрономия.