Курс “Въведение в инженерството за деца”

Курс “Въведение в инженерството за деца”

18.05.2019 (10:30) | Technomagicland | ВХОД: 110 лв.

Двудневен курс “Въведение в инженерството за деца” е предназначен за деца на възраст между 8 и 11 години с възможност за ранно записване 10% до 23:59 часа на 03.05.2019 г.

Курсът подобрява възможностите за развитие в сферата на инженерството и подкрепя интереса на децата към техниката и създаването на триизмерни (3D) модели.

Всяко дете може да стане истински изобретател и да превърне идеите си в реални проекти като се запознае с основни понятия от графичното моделиране, геометрията, механиката и кинематиката.

По време на обучението децата работят със специализирания пакет програмни приложения SolidWorks Apps for Kids, под ръководството на лектора, изпълняват индивидуални задачи и създават двумерни и тризмерени модели като истински млади дизайнери и конструктори.

Програмата на курса е комбинация от теми, които запалват детското любопитство, а знанията се материализират и оживяват по време на заниманията в експозицията и учебните зали на TechnoMagicLand. Участниците преминават през всички стъпки на създаването на конкретен обект – от идеята през 3D модела до физическата реализация на прототип и самостоятелно изучават експонатите, посветени на STEM.

След успешното завършване на обучението, децата придобиват базови знания и умения за графично изобразяване, моделиране и принтиране на 3D обекти, като работят самостоятелно със софтуера. За направим момента незабравим и за да гарантираме качествата на придобитите знания и умения, всеки от курсистите получава сертификат за участие, както и принтиран, 3D модел.

Курсът е с продължителност на курса: 12 учебни часа
Общ брой места: 10
Такса за участие: 110 лв.
Подходяща възраст: от 8 до 11 години

Изискване за участие: децата е необходимо да имат имейл адрес, за да получат профил и място за съхранение на проектите в платформата на SolidWorks Apps for Kids.

Нашият лектор – Стела Ветова завършва Компютърни системи и управление в Технически Университет – София, има осем години преподавателски опит в основното и висше образование, преподава Уеб дизайн, Бази данни, Компютърни мрежи и Информационни технологии. През 2019 г. защитава дисертация на тема „Извличане на изображения по съдържание чрез Комплексно уейвлетно преобразуване с дуални дървета “, автор е на 27 научни доклада, в които се разискват и решават задачи по преноса на данни в компютърни мрежи, създаването на платформа за E-Learning, извличане на изображения по признаци като цвят, текстура форма и др. В момента участва в 6 научни проекта с основен акцент на разработките е създаването на платформа за E-Learning, електронна книжка, виртуална лаборатория за целите на висшето образование. Интересите ú обхващат областите изкуствен интелект (разпознаване на образи), релационни и нерелационни бази данни, компютърна графика (растерни и векторни изображения, двумерна и тримерна графика) и локални и глобални компютърни мрежи.

Записването за курса е възможно от страницата на TechnoMagicLand: https://technomagicland.com/bg/vavedenie-v-inzhenerstvoto-za-deca