Квазари зад галактиката Андромеда

Квазари зад галактиката Андромеда

28.11.2019 (19:30) | Зала А205 или А207, Физически факултет, Софийски Университет | ВХОД: СВОБОДЕН

Доц. д-р Петко Недялков,
Катедра “Астрономия”

Част от кръжока по астрономия към катедра “Астрономия” на Физически факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

Предишно събитие Следващо събитие