Математическо моделиране на Covid-19 за България |

Математическо моделиране на Covid-19 за България

17.05.2020 ( 16:30 ) | online | ВХОД: СВОБОДЕН

Справянето с COVID-19 има много страни, които дълго ще бъдат изучавани и анализирани. Чуйте и вижте гледната точка на един особен участник в борбата с COVID-19, чиято задача е да следи за развитието на епидемията, да предсказва бъдещите ѝ ходове и да подпомага националните действия за контрол на епидемията и ограничаване на последствията ѝ за живота и здравето на българските граждани.

Ще се запознаете с основни понятия от теорията на нелинейните системи и анализа на времеви редове, както и с бележки, свързани с особеностите на епидемията, националния подход за борба с COVID-19 и прилагането и ефективността на различни модели в хода на епидемията.

Представя проф. д-р Николай К. Витанов – доктор на математическите науки (ВАК), доктор по физика (ВАК) и доктор на естествените науки на Университета Байройт, Бавария, Германия, професор по механика (ВАК) и ръководител на направление Механика на флуидите в Института по механика – БАН. Специализира теория на турбулентността и нелинеен анализ на времеви редове в Германия, Франция и Япония. Занимава се с моделиране в областта на популационната динамика и приложението на това моделиране за изследване, предсказване и контрол на поведението на природни и социални системи от 1999 г. Ръководител на екип за моделиране и анализи към Националния оперативен щаб за борба с COVID-19.

В партньорство с Министерство на образованието и науката, Столична община, Microsoft Bulgaria, А1 България, Аурубис България, ARPharM, Neterra и Овергаз.

Събитието e част от програмата на Ден 0 (17 май) на Софийски фестивал на науката 2020 г., която ще се проведе изцяло онлайн. Гледайте на живо на Софийски фестивал на науката / Sofia Science Festival