Кръжок по астрономия: Приложение на машинното обучение в астрономията

Кръжок по астрономия: Приложение на машинното обучение в астрономията

19.05.2022 (19:30) | зала А207, Физически факултет | ВХОД: СВОБОДЕН

19 май (четвъртък), 19:30 ч., зала А207, Физически факултет

Живеем в епохата на големите масиви от данни. Те са навсякъде около нас и дори не винаги си даваме сметка, че често ги използваме в своето ежедневие. Развитието на астрономията, както и на останалите науки, е в симбиоза с експоненциалното нарастване на количеството данни. Нещо повече, съвременната астрономия генерира около 25 зета байта (1012 Gb) данни на година. Съхраняването, обработката и анализа на тези колосални обеми данни представлява сериозно предизвикателство за астрономията и за науката като цяло.

  • Какво представлява машинното обучение?
  • Каква е разликата между машинно обучение, изкуствен интелект и дълбоко обучение?
  • Кои стандартни методи на машинното обучение са най-често използвани в редица астрономически задачи, как откриваме корелации между физическите характеристики на астрономическите обекти?
  • как използваме невронните мрежи за морфологична класификация на галактиките?

За лектора:

Гл. ас. д-р Орлин Станчев, преподавател в катедра “Астрономия” на Физическия факултет при Софийския университет. Научните му интереси са в областта на звездообразуването и структурата на молекулярните облаци в Галактиката. В работата си използва софтуерни имплементации на различни алгоритми за отделяне и анализ на сгъстявания в молекулярните облаци. Като част от работната група по звездообразуване към катедра “Астрономия”, участва в научно сътрудничество по проекти с водещи по тематиката работни групи в Германия.

Междувременно Кръжока по Астрономия към катедрата по астрономия на Физическия факултет на СУ подновява физическите си събития. Цялата програма може да видите тук.