Науката решава проблеми, vol.16 : Енергийни иновации за бизнеса

Науката решава проблеми, vol.16 : Енергийни иновации за бизнеса

23.04.2019 (19:00) | Move BG | ВХОД: Безплатна регистрация

Гост на поредното издание на „Науката решава проблеми” е гл. ас. д-р Николай Стоименов, който работи в Института по информационни и комуникационни технологии към БАН. Научните изследвания и приложните разработки на д-р Стоименов са свързани с иновации в областта на процесите на раздробяване и смилане, мелещи среди с нова форма, 3D моделиране и 3D симулация на движението и взаимодействието на множество тела. Изследванията и разработките са в областта на енергийни ресурси и енергийна ефективност на технологичните процеси.

Смилането на различни материали представлява важен индустриален процес, при който материалът се натрошава и смила до определен предварително желан размер.

Мелниците намират широко приложение в различни производствени области, като главно това са металургията, минната индустрия и обработката на минерали, производството на цимент, химическата промишленост, фармацевтиката и козметиката, керамиката и други. В зависимост от конкретната област на приложение, обработваните материали се различават по много характеристики, като примери в това отношение представляват различните видове руди, минерали, варовици и други.

Задачата е да се създаде лифтер, с който разтрошаването и смилането на материала да става по-бързо, по-ефективно и по-лесно. И тази задача е решена – д-р Стоименов ще ни разкаже как.

Тази година за първи път Международната организация за социални иновации Ashoka и фондацията към френския енергиен гигант Schneider Electric в партньорство с MOVE.BG набират кандидати за европейска акселераторска програма за справяне с енергийната бедност чрез социални иновации. Победителите ще получат парична награда, менторство и достъп до Schneider Electric. Кандидатстването продължава до 12 април (петък): https://move.bg/evropeiski-accelerator

Вход: свободен! Нужна е регистрация: https://nauka.bg/naukata-reshava-problemi-vol-16-energiini-inovacii/