fbpx

Науката решава проблеми, vol. 22: Хидрологията наука за водите

Науката решава проблеми, vol. 22: Хидрологията наука за водите

25.02.2020 (19:00) | MOVE.BG ул. "Сердика" 20 | ВХОД: СВОБОДЕН

Водата е един от най-важните природни ресурси. Без него нямаше да има живот на земята. Въпреки че има много вода на земята, тя не винаги е на точното място, в точното време и с подходящо качество. Хидрологията е наука за движението,
разпределението и качеството на водите по Земята . Тя се е развила като наука в отговор на необходимостта да се разберат сложните водни системи на земята и да помогне за оптимално управление и използване на водните ресурси.Хидрологията
изучава/разглежда методите и уредите, с които се извършва мониторинг на повърхностните и подземните води, моделирането на оттока и движението на водата в
реките. Важна задача е изготвяне на хидрологични прогнози и създаване и развитие на системи за ранно предупреждение при наводнения за ефективно предотвратяване и ограничаване на последиците от наводненията.

„Науката решава проблеми“ е поредица на Българска наука и MOVE.BG, в която всеки месец гостува учен, който разказва за себе си и своята работа през призмата на това как науката променя живота на хората и разрешава конкретен проблем.

Лектор: доц. д-р инж. Снежанка Балабанова, ръководител секция “Хидрологични прогнози” в Национален институт по метеорология и хидрология

Кога: 25.02. (вторник); 19:00 ч.

Къде: ул. Сердика 20; MOVE.BG
Вход: свободен! Нужна е регистрация: https://nauka.bg/naukata-reshava-problemi-vol-22-hidrologiyata-nauka-vodite/