Неуловимите неутрина и историята на образованието по физика в България

Неуловимите неутрина и историята на образованието по физика в България

27.11.2019 (17:00) | Физически факултет на СУ, Аудитория А205/Заседателна зала | ВХОД: СВОБОДЕН

Част от програмата на Физически факултет за Климентовите дни 2019 г.

17:00 ч.
“Образованието по физика в българското училище от Възраждането до първата половина на XX век” – доц. д-р Мая Гайдарова

18:15 ч.
“Неуловимите неутрина – портал към неизследвани територии на физическата реалност” – проф. дфн Румен Ценов