Нововъзникващи инфекциозни заболявания: откъде идват |

Нововъзникващи инфекциозни заболявания: откъде идват

06.04.2020 ( 13:00 ) | ONLINE | ВХОД: СВОБОДЕН

Между 1940 и 2004 нововъзникналите инфекциозни заболявания в човешката популация са над 300, като броят им се увеличава значително с всяка изминала година. В развитите страни основна причина за това е устойчивостта срещу антибиотици, а в развиващите се страни, особено тези с богато биоразнообразие, все по-често болестотворни причинители „прескачат“ от животинското царство. Заболяванията с животински произход заемат най-големия дял от нововъзникналите инфекциозни заболявания при хора, като тук се включват известните в целия свят HIV, SARS, MERS и Ебола. От дивата природа е прескочил и COVID-19. Животните ли са виновни обаче? Отговорът е не. Животните правят това, което са правили винаги, а хората са тези, които все по-агресивно навлизат в техните територии. Колкото по-добре разбираме как става това, толкова по-добре ще можем да се защитим от бъдещи епидемии и да пазим човешкото здраве заедно с това на природата.

Водещата Виолета Желязкова, докторант на НПМ-БАН (http://www.nmnhs.com/zhelyazkova-violeta-bg.html) и изследовател на National Geographic, се занимава с изследвания в областта на молекулярната популационна генетика, пещерната микробиология и хироптерологията (науката, която изучава прилепите). Докторската й теза е свързана с Болестта на белия нос при прилепите, причинявана от пещерната гъбичка Pseudogymnoascus destructans.

“Нововъзникващи инфекциозни заболявания при хората: откъде идват и можем ли да ги спрем” е третата презентация от поредицата “Нови заболявания, далечни пътувания и прилепи: какво е общото между всичко това“. Целта е да се отговори на повишения интерес към темата за болестите, предавани от животните към човека или т. нар. зоонози.
Подходяща е за ученици от гимназиален курс на обучение.

Презентацията започва на 6ти април 2020 от 13:00 часа и е достъпна за всеки през линка:
https://us04web.zoom.us/j/398223357

Местата за участници са общо 100 и се заемат по реда на влизане в платформата.