Optogenetics, Cas13a and Detection of Single mRNAs

Optogenetics, Cas13a and Detection of Single mRNAs

22.04.2019 (18:30) | Биологически факултет на СУ | ВХОД: СВОБОДЕН

С малко променен график, този понеделник ще можем да се посветим на най-новите методи в геномното инженерството. Ирина, завършила молекулярна биология в БФ, е в момента студент в специалност Биоинженерство в Дрезден, Германия. От нея ще научим за оптогенетиката и как могат да се детектират и визуализират единични молекули РНК.

Очакваме Ви и този път! Ще бъдем в сградата на биологически факултет, 368 стая.