Oт Биологията до Бизнеса

Oт Биологията до Бизнеса

04.02.2020 (19:00) | CASI, бул.Драган Цанков 8 | ВХОД: СВОБОДЕН

Центърът за кариерно ориентиране ScienceUp ще ви срещне с Александрина Ал-Джасем. В лабораторната зала на CASI тя ще представи темата “От биологията до бизнеса през FameLab”.

Чудите се на къде да поемете? Бизнес или научна кариера? Нека тя ви разкаже историята си.

Александрина е с бакалавърска степен по молекулярна биология и магистърска по генетика от Софийския университет, като магистърската ѝ теза е в областта на психиатричната генетика. След като завършва избира бизнес, а не академична посока на развитие. И двете направления са еднакво стойностни за нея, защото и двете допринасят за ръст в икономиката на страната. Печели националния финал на FameLab през 2011 година.

Настоящата ѝ работа е свързана с микробиология. От 2012-та е част от екипа на отдел Качествен контрол, сектор Контрол на ин витро диагностични медицински изделия на Бул Био – НЦЗПБ, а от миналата година е ръководител на лаборатория. Фирмата е държавна и произвежда редица продукти за хуманна употреба и ин витро диагностични медицински изделия. Лабораторията, която ръководи се занимава с контрола на продукти с микробиологично приложение – хранителни среди, диагностични продукти и други, които не са за хуманно приложение, а са предназначени за лабораторни изпитвания.

След лекцията ще се проведе дискусионен панел и в неформална обстановка ще имате възможност да зададете своите въпроси към нея. Вход свободен.