Тайният живот на растенията |

Тайният живот на растенията

17.07.2023 ( 19:00 ) | Кино Cabana

Дърветата са вековните свидетели на историята на човечеството! Всички помним как ентите от “Властелинът на пръстените” обърнаха посоката на войната и разговаряха по между си. Но дали е така в реалността и в живата природа?

На 17 юли в “Тайният живот на растенията”  ще се опитаме да си преведем езика на природата. Ще разберем как растенията комуникират по между си и с околния свят. Ще говорим и за това как въздействат на хората и на изкуството. Ще изследваме и методите, чрез които се представя природата в изкуството.

Нашите гости, д-р Галя Петрова и Любен Домозетски, ще ни разкрият:

  • Говорят ли си растенията и какъв е техният език?
  • Как са се приспособили към заобикалящата ги среда?
  • Могат ли да изпитват болка?
  • Има ли безсмъртни растения?
  • Как се създават правдиви и красиви портрети на растения?
  • Пред какви проблеми е изправена научната илюстрация в България?

Тайните, които могат да разкажат растенията, си струва да бъдат чути. Въпросът е дали ние хората може да ги чуем — и след като ги чуем, дали ще можем да ги разберем?

Едно е сигурно: след “Тайният живот на растенията” разходката ви в гората със сигурност вече няма да е същата. Елате на 17 юли в кино Cabana, за да чуете какви тайни ще ви разкрие природата!

Събитието се реализира с подкрепата на Столична програма „Култура“.

За лекторите

Галя Петрова е доктор по генетика, асистент към катедра Биология на Медицински университет – София, както и учител по Биология и ЗО в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов”. Изучава еволюцията и генетичното разнообразие на редки и ендемични видове растения от българската и европейската флора.

Любен Домозетски е изкуствовед, художник и научен илюстратор. Той е доктор по изкуствознание и хоноруван преподавател в НХА. Има интереси, изследвания и публикации в областта на средновековното изкуство по българските земи, византийско изкуство, християнска иконография, изкуството в България от първата половина на ХХ век. От 2015 г. е куратор и уредник на фонд Живопис и Скулптура в Софийска градска художествена галерия.  Занимава се активно с научна илюстрация и живопис. Като художник е реализирал три самостоятелни изложби в галерия Little Bird Place. Интересува се от изучаване на природата, обича да фотографира дива природа и не спира да обикаля и опознава българските планини и всякакви диви места.