Полярна седмица в музея

Полярна седмица в музея

02.12.2019 (13:30) | Национален природонаучен музей | ВХОД: СВОБОДЕН

Националният природонаучен музей-БАН, Българският антарктически институт, Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания-БАН, Катедра „Обща и приложна хидробиология“ на Биологическия факултет при СУ и Асоциацията на младите полярни изследователи в България ви канят на „Полярна седмица в музея”.
От 2 до 6 декември 2019 в зала Левентис на Националния природонаучен музей ще се проведе пилотното издание на „Полярна седмица в музея”, с което ще отбележим Деня на Антарктида – 1 декември.
Проф. Христо Пимпирев ще открие официално събититето на 2 декември от 13:30 ч. с презентацията си ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛЯРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ.
В петте последователни дни учени и участници в предишни експедиции ще представят разнообразието от научни изследвания, проведени до сега, постигнатите резултати, интересни и малко известни факти за работата в полярни условия пред настоящи и бъдещи изследователи – студенти, докторанти, млади учени, както и за всички интересуващи се от темата. Участието е безплатно. Капацитетът на залата е 30 седящи места, които се заемат по реда на пристигане.
Участниците в събитието първи ще могат да разгледат изложбата с материали, дарени на музея от проф. Румяна Мечева.
В зала Левентис ще бъде подредена изложба с географски карти ТERRA AUSTRALIS INCOGNITA (Непознатата Южна земя) на Българския антарктически институт при Софийския университет, които са включени в едноименния алманах с над 70 уникални карти на най-студеното място на Земята, придружени с любопитни истории.
Събитието се посвещава на 30 години български антарктически изследвания и 130 години от създаването на Националния природонаучен музей.