Ratio ONLINE: Нашествие от скакалци |

Ratio ONLINE: Нашествие от скакалци

12.05.2020 ( 20:00 ) | ONLINE | ВХОД: СВОБОДЕН

Нашествията от скакалци не се срещат единствено в религиозни текстове, вещаещи края на света 👀 През декември 2019 година облаци от стотици милиони скакалци нахлуха в Кения. Експлозията в популацията на тези насекоми застрашава изхранването на населението в 10 държави от Източна Африка, както и редица страни от Югозападна Азия, включително Етиопия, Сомалия, Уганда, Судан, Йемен.

В следващите месеци проблемът се задълбочи и усложни, както поради пандемията от COVID-19, така и поради подходящите климатични условия, които благоприятстват продължаващото намножаване и миграция на скакалците.

🦗 Защо се случват подобни нашествия?
🦗 Има ли причина за масовото намножаване на скакалци по света?
🦗 Каква е природата и историята на този феномен?

На тези и други интересни въпроси ще ни отговори доц. д-р Драган Чобанов на следващото ни онлайн събитие на 12 май.
Линк към live-a ще пуснем малко преди началото на стрийма на страницата на Ratio и в събитието.

За лектора

Доц. д-р Драган Чобанов завършва магистратура „Ентомология“ в Биологическия факултет на СУ през 2005 година, през 2009 защитава докторат в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, където работи понастоящем и ръководи изследователската група „Фауна, таксономия и екология на безгръбначни животни“.

Научните му интереси са в областта на еволюцията, филогеографията, опазването, биоакустиката и систематиката на правокрилите насекоми (скакалци, щурци). Публикувал е над 60 научни труда в специализирани научни списания и книги и над 400 оценки на природозащитния статус на европейски скакалци в Червения списък на Международния съюз на защита на природата. Организирал и провел е множество научни експедиции в страната и чужбина, включително по-голямата част от Балканския полуостров, Кавказ, Казахстан, Крим, Мароко, Турция.