Ratio ONLINE: За вирусите и прилепите |

Ratio ONLINE: За вирусите и прилепите

16.04.2020 ( 20:00 ) | ONLINE | ВХОД: СВОБОДЕН

Прилепите са едни от най-интересните животни на планетата, защото имат множество роли в екосистемата. Както показва наскоро възникналата ситуация обаче, прилепите се оказват и неразривно свързани с редица вируси, като им служат за резервоарен гостоприемник.

Доказано е, че смъртоносни заболявания като бяс, Марбург, Ебола, SARS, MERS, дори новия коронавирус SARS-CoV-2 , както и много други произхождат от прилепите. Но тези малки летящи бозайници като че ли не страдат от това. Как успяват?

 Как се предават тези заболявания от прилепите и могат ли да се прехвърлят директно на човек или е нужно участието и на друго животно?
 Откъде произхожда печално известният вирус SARS-CoV-2, причиняващ заболяването COVID-19, под заплахата на което всички сме си по домовете вече седмици наред?
 Кои особености във физиологията на прилепите ги правят толкова подходящи за резервоар на зоонозни заболявания?
 Как така тези опасни и дори смъртоносни за други бозайници вируси не им вредят?
 Кои еволюционни адаптации в прилепите и вирусите са позволили това мирно съжителство?
На тези и на още много интересни и актуални въпроси ще ни отговори Хелиана Дундарова на следващото ни онлайн събитие. Започваме в 20:00 на 16 април, чевтъртък!

Линк към live-a ще пуснем малко преди началото на стрийма на страницата на Ratio и в събитието.

За лектора

Гл. ас. д-р Хелиана Дундарова работи в отдел “Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология” в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН. Завършила е бакалавърска степен „Биология“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Биологически факултет. Магистърската си степен по зоология придобива в Карлов университет, Природонаучен факултет в Прага. Докторската си дисертация изготвя в Института по Биоразнообразие и Екосистемни Изследвания – БАН.
По време на своята магистратура и докторантура, изучава филогенията и филогеографията на целеви видове прилепи в Палеарктика. Придобива умения за установяване на видове двойници, чрез прилагането на молекулярно-генетични методи.
От 2015 до сега участва в изучаването на зоонозните заболявания по прилепите, чрез вземане и анализ на кръвни проби. Взела е участие в редица пещерни експедиции на Балканите, Западна, Централна и Югоизточна Азия.