Ratio представя: Космически балет

Ratio представя: Космически балет

22.10.2019 (19:00) | City Stage | ВХОД: СВОБОДЕН

Знаете ли какво е общо между неутронните звезди и балерините? С какво те ни помагат да насочваме сателитите? А с какво въртенето е по-различно в Космоса и как това влияе на инженерните решения при овладяването му?

Описанието на дори един въртящ се молив в Космоса е по-сложно от описанието на орбиталната механика, която стои зад един космически полет. Ако сте се чудили защо пумпалът не пада, докато се върти, или защо котките никога не падат по гръб, елате на 22 октомври, за да разберете.

Ще се оставим в ръцете на Виктор Данчев, който ще ни завърти в един луд танц, подчинен на сложните закони на физиката на въртенето.

По време на презентацията ще научите още защо дължината на денонощието се увеличава и след колко години нощта ще трае цял сезон. Ще си говорим също как се образува торнадото, как астронавтите могат да различат сурово яйце от сварено такова и още.

За лектора

Виктор Данчев е физик в ЕндуроСат и магистър по Теоретична Физика в Софийски Университет. Основните му интереси са в сферата на гравитацията, физиката на високите енергии и авиокосмическото инженерство.

От 2016 г. е координатор на най-голямата практическа образователна програма, свързана с Космоса, на Балканите – Космически Предизвикателства, която подготвя следващото поколение учени, инженери и предприемачи за космическия сектор чрез работа по реални проекти. Като част от тази програма, Виктор участва и в разработването на най-големия безплатен онлайн курс за космическо образование – Spaceport.

Програма

19:00 Отваряне на врати
20:00 Презентация
21:00 Дискусионна част и въпроси от публиката

Събитието е част от Ratio Месец на Космоса (Space Month). Инициативата Месец на Космоса цели запознаване на обществото с постиженията на учени и инженери с цел опознаване и овладяване на Космоса и подобряване на познанията ни за това как работи Вселената. За целта през месец октомври са планирани серия от събития, свързани с астрономия, астрофизика, космически изследвания и инженерство.