Ratio представя: Тайният живот на прилепите

Ratio представя: Тайният живот на прилепите

28.01.2020 (19:00) | City Stage | ВХОД: СВОБОДЕН

Прилепите са една от най-интересните групи бозайници с невероятните си умения да летят по-добре от голяма част от птиците и да се оринтират чрез ехолокация дори в пълен мрак. В момента прилепите спят своя зимен сън, но това не ни пречи да се съберем на по питие и на тъмно за да разберем повече за тях.

Може и да се учудите колко невероятен живот имат прилепите. Както и при хората, те нерядко се сблъскват със социални предизвикателства – смяна на партньорите, семейни скандали и изневери. Междувременно малките им прекарват първите си месеци в детски градини.

Но освен с интересното си поведение, прилепите привличат внимание със своето значение за живота на земята. Благодарение на тях шоколадът и текилата са широкодостъпни, а дори и да не употребяваме нито едно от двете, то няма как да не признаем тяхната роля на естествен контрол над вредните за човека насекоми.

Елате на 28 януари, за да разберете как тези малки бозайници постигат това. Ще ви разкрием още и каква е тайната зад тяхното дълголетие и устойчивост на редица заболявания.

За лектора

Гл. ас. д-р Хелиана Дундарова работи в отдел “Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология” в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН.

Завършила е бакалавърска степен „Биология“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Магистърската си степен по зоология придобива в Карлов университет в Прага. Докторската си дисертация изготвя в Института по Биоразнообразие и Екосистемни Изследвания – БАН, на тема „Молекулярна филогения на морфо-групата: Myotis mystacinus (Chiroptera: Vespertilionidae) на Балканския полуостров“.

Изучава разред Chiroptera (ръкокрили) от 10 години. Участва активно в зимното преброяване на прилепните колонии в Чехия и Словакия по време на своята магистратура. През 2012 се включва в картирането на прилепните местообитания по НАТУРА 2000, като експерт в България.

По време на своята магистратура и докторантура, изучава филогенията и филогеографията на целеви видове прилепи в Палеарктика. Придобива умения за установяване на видове двойници, чрез прилагането на молекулярно-генетични методи.

От 2015 до сега участва в изучаването на зоонозните заболявания по прилепите, чрез вземане и анализ на кръвни проби. От 2018 до 2019 е ръководител на проект за защита на подземните местообитания и пещеролюбивите видове прилепи в Киргизстан. Взела е участие в редица пещерни експедиции на Балканите, Западна, Централна и Югоизточна Азия. От 2019 участва като експерт по прилепи в проекта Живот под един покрив.

Програма

19:00 Отваряне на врати
20:00 Презентация
21:00 Дискусионна част и въпроси от публиката