Ratio presents: Narcissism with Brian Sharpless |

Ratio presents: Narcissism with Brian Sharpless

20.07.2021 ( 19:00 ) | Kino Cabana | ВХОД: 15 BGN

——— Събитието ще се проведе на английски. The event will be held in English – scroll down for the English version. ———

Обичат ли себе си нарцисистите? Наистина ли са толкова самоуверени? По-нарцистични ли са известните личности от останалите хора? Какво ни казват социалните медии (брой приятели или брой селфита) за нивото ни на нарцисизъм? 🤳

Това са само част от завладяващите въпроси, които ще разгледаме заедно с д-р Браян Шарплес на 20 юли в Kino Cabana. Ще си поговорим още и за:

👀 Нарцисизма в хода на историята и сред различните култури;
👀 Какво означава нарцистично разстройство на личността за психолози и психиатри;
👀 Какво знаем за това състояние и как се лекува.

🤔 Нарцисизмът може да се прояви по много различни начини. Някои от тях са доста далеч от онова арогантно свръхсамочувствие, което свързваме с нарцистичния стереотип. Например, много хора с нарцисизъм живеят живота си с постоянно усещане на неадекватност. За да избегнат унижението, те зорко наблюдават другите, за да разберат как трябва да се държат. А някои нарцисисти могат да изглеждат и депресирани за нетренираното око. 🧐

📍 Д-р Шарплес ще ни даде практични съвети и техники, които да са ни полезни, когато се сблъскваме с нарцисисти в собствения ни живот. Той ще ни помогне да погледнем в различна перспектива себе си и другите, както и да разберем как да поддържаме здравословни взаимоотношения.

Билети

За да спазваме противоепидемичните мерки, местата за събитието са ограничени. Запазете своето, като си вземете билет.

За лектора

🧠 В момента д-р Брайън Шарплес е гост-изследовател със стипендия за изследователска дейност в Goldsmiths, University of London и асистент в Chicago School of Professional Psychology. Преди това е преподавал в Pennsylvania State University, Washington State University, както и в Американската школа по професионална психология (American School of Professional Psychology) в университета Аргоси, Северна Вирджиния. Получава докторска степен по клинична психология и магистърска степен по философия от Pennsylvania State University, а постдокторантурата си изкарва в University of Pennsylvania.

🧠 Д-р Шарплес има широки интереси в сферата на абнормната психология и психотерапията. Той е публикувал над 40 статии за популярни и по-малко известни разстройства, психодинамична терапия, професионални проблеми и история / философия на клиничната психология. Автор е на три книги: Sleep Paralysis: Historical Psychological, and Medical Perspectives (съвместно с д-р Карл Дограми); Unusual and Rare Psychological Disorders: A Handbook for Clinical Practice and Research и Psychodynamic Therapy Techniques: A Guide to Expressive and Supportive Interventions.

🧠 Д-р Шарплес често е лектор на конференции и публични събития както в Америка, така и в Европа. В свободното си време обича да свири пънк и метал на китара и да посещава древни исторически обекти и замъци.

Програма

19:00 – Отваряме врати
20:00 – Narcissism with Brian Sharpless
20:45 – Дискусия и Q&A

ENGLISH VERSION

Do narcissists love themselves? Are they truly self-confident? Are celebrities more narcissistic than the rest of us? Does a person’s social media use (e.g., the number of “friends”; the number of “selfies”) tell us anything about their levels of narcissism? 🤳

These are just a few of the fascinating questions that will be tackled by Brian Sharpless during his fourth talk for Ratio. He will discuss the idea of narcissism throughout history and across cultures, define what “narcissistic personality disorder” means to psychologists and psychiatrists, and summarize what the field knows about this condition and its treatment. 👀

🤔 You may be particularly surprised to learn about the different ways that narcissism can manifest. Some of these are far from the “arrogant overconfidence” that we associate with the narcissist stereotype. For example, many people with narcissism live their lives with chronic feelings of inadequacy. To avoid feeling humiliated, they closely observe others so that they can figure out how they should behave. Some narcissists may look “depressed” to an untrained eye.

📍 Finally, Dr. Sharpless will give some practical tips and techniques to help you deal with the narcissists in your own life. You’ll walk out with a different perspective on yourself and other people, with new knowledge that may help you maintain healthier relationships.

About the speaker

Brian Sharpless currently holds a visiting research fellowship at Goldsmiths, University of London and is an adjunct professor of the Chicago School of Professional Psychology. He was formerly on faculty at Pennsylvania State University, Washington State University, and the American School of Professional Psychology. He received his PhD in clinical psychology and MA in philosophy from Pennsylvania State University and completed post-doctoral fellowships at the University of Pennsylvania.

Dr. Sharpless has broad interests in abnormal psychology and psychotherapy. He has published articles and chapters on common and lesser-known disorders, psychodynamic therapy, professional issues, and the history/philosophy of clinical psychology. His three books, Sleep Paralysis: Historical Psychological, and Medical Perspectives (co-authored with Dr. Karl Doghramji), Unusual and Rare Psychological Disorders: A Handbook for Clinical Practice and Research, and Psychodynamic Therapy Techniques: A Guide to Expressive and Supportive Interventions are all available through Oxford University Press. This research been featured on TV, radio, and in other media outlets and he is a frequent speaker at conferences and public events in the United States and abroad.
In his free time he likes to play punk and metal guitar, visit ancient historical sites, and chat with interesting people in pubs.