Разговори за астрономически събития и наблюдения с телескоп

Разговори за астрономически събития и наблюдения с телескоп

07.11.2019 (19:30) | Астрономическата обсерватория на Софийски Университет | ВХОД: СВОБОДЕН

Съвсем скоро предстои едно от най-интересните астрономически явления за 2019 г. На 11 ноември (понеделник), от 14:35:20 ч. официално време до залез слънце, ще можем да наблюдаваме преминаване на планетата Меркурий пред слънчевия диск (пасаж или транзит на Меркурий). От нашата страна ще може да се проследи почти половината от явлението, но без самото максимално приближаване на планетата до центъра на слънчевия диск – на 72″ от него, което ще бъде в 17:19:30 ч. Тогава Слънцето ще е вече залязло за нас. На 11 ноември за София Слънцето ще залезе в 17:08 ч.
На кръжока ще обсъдим причините, поради които се случват пасажите на вътрешните планети пред Слънцето и методите за безопасно наблюдение на предстоящия пасаж.

Събитието е част от кръжока по астрономия към катедра “Астрономия” на Физически факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски”.


Пенчо Димитров Маркишки е роден на 23 юли 1970 г. в гр. Шумен. Проявява интерес към астрономията от ранните си ученически години. През 1985 г. започва да практикува фотография и астрофотография, а по-късно конструира първите си стационарни и преносими инструменти за фотографски астрономически наблюдения. За това спомага и професията му – „Контролно-измервателни прибори и автоматика” в предприятия от химическата промишленост.
Има много публикации в наши и в чужди научнопопулярни издания, посветени на оптиката, астрономията и астрофотографията. От 2008 г. работи като оптик в Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН и в катедра „Астрономия“ при СУ „Св. Климент Охридски“.