fbpx

Неспокойната Вселена: открития във високите енергии

Неспокойната Вселена: открития във високите енергии

05.12.2019 (19:30) | Астрономическа обсерватория, парк „Борисова градина“ | ВХОД: СВОБОДЕН

През последните 15 години астрономите се доближиха много до разгадаването на някои от най-тайнствените обекти във Вселената. Това стана възможно благодарение на телескопите за наблюдения в гама-диапазона. Наблюденията на тези най-високи енергии хвърлят много светлина върху природата на активните галактични ядра, крайните етапи в еволюцията на най-масивните звезди и много други екзотични обекти. От лекцията ще научите за най-новите открития във високоенергетичната астрономия: първото засечено космическо неутрино, доказателства за съществуването на гравитационни вълни, както и за публикувани в последния месец вълнуващи резултати. Ще разберете повече и за мистериозните и необясними гама-избухвания и предизвикателствата пред тяхното разгадаване.

Калина Стоименова е студент-бакалавър в специалност „Астрофизика, метеорология и геофизика“ във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Още от ученическите си години има засилен интерес към физика и астрономия и участва в множество международни състезания. От началото на 2019 г. работи в Катедра Астрономия, както и в Лабораторията по Астрофизика на частиците към Института по ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН. Научните ѝ интереси са в областта на физиката и астрофизиката на високите енергии, активните галактични ядра и звездната еволюция

Част от кръжока по астрономия към катедра “Астрономия” на Физически факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски”.