Разговори за астрономически събития и наблюдения с телескоп

Разговори за астрономически събития и наблюдения с телескоп

05.12.2019 (19:30) | Астрономическата обсерватория на Софийски Университет | ВХОД: СВОБОДЕН

Разговори за актуални астрономически събития и открития и наблюдения с телескоп при ясно небе.

Част от кръжока по астрономия към катедра “Астрономия” на Физически факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

Предишно събитие Следващо събитие