Съвети при изготвяне на дипломна работа

Съвети при изготвяне на дипломна работа

27.02.2020 (19:00) | CASI, бул.Драган Цанков 8 | ВХОД: СВОБОДЕН

Центърът за кариерно ориентиране ScienceUp ви кани в лабораторната зала на CASI на 27-ми февруари /четвъртък/ от 19:00 часа да се срещнете с асистент Павел Видев, който ще представи обучителната лекция “Как се пише дипломна работа?”.

Павел Видев е асистент в катедра Биохимия към Биологически факултет към СУ “Св. Климент Охридски” от октомври 2017 година, като съчетава работния процес със задочна докторантура към същата катедра от януари 2018 година.

В лекцията му ще бъде засегнат всеки един елемент от изготвянето на дипломната работа, като се започне от въведението, премине се през литературния обзор, материали и методи, резултати и дискусия (какво всъщност включват те и как да ги подредим) и се завърши със заключението.

След обучителната лекция ще се проведе дискусионен панел и в неформална обстановка ще имате възможност да зададете своите въпроси към лектора.

Събитието се провежда в съорганизаторство с CASI и Докторантстки чай.