Skeptics in the Pub: Астрофотографията – наука или изкуство?

Skeptics in the Pub: Астрофотографията – наука или изкуство?

21.02.2017 (19:30) | Строежа | ВХОД: СВОБОДЕН

На следващото ни събитие ще ви срещнем с Ганчо Ганчев, докторант в катедра “Астрономия” към Физическия Факултет на СУ.

През последните 15 години се разви една много атрактивна, техническа и естетически красива част от фотографията – астрофотографията или изкуството да снимаш нощните небеса, понякога придружени от великолепни пейзажи на снимките. Винаги сме си мечтали да можем да запечатаме този момент, в който погледнем нагоре и видим цялото небе обсипано със звезди, Луна или бледата ивица наречена Млечен Път. Днес всеки има поне един фотоапарат – дали в телефон дали в малко по-голям формат; всичко може да бъде документирано и споделено почти веднага, но не и звездното небе над нас. Зад една красива астрофотография стоят часове, ако не и дни усилия, подготовки, планиране и обработка.

Дали обаче този подраздел на фотографията е само красиво изкуство, или пък може да бъде полезен на модерната астрофизиката и астрономите по цял свят?