Skeptics in the Pub: Как се мери Хигс бозон?

Skeptics in the Pub: Как се мери Хигс бозон?

29.09.2017 (20:00) | Gramophone Club | ВХОД: СВОБОДЕН

На 29 септември ще се включим в Европейската нощ на учените с тема за съставните части на нашата Вселена и иструментите за тяхното измерване. Ще научим повече директно от специалистите на CERN: Венелин Кожухаров, един от създателите на експеримента PADME, и Румяна Хаджийска, която работи по проекта CMS.

Опознаването на света около нас неминуемо минава през въпросите какви са изграждащите го обекти и как те се свързват в едно цяло. Във физиката на елементарните частици тези отговори идват от Стандартния модел – теорията, която описва градивните елементи и взаимодействията между тях. Тази теория триумфира през 2012 година, когато предсказаният от нея Хигс бозон беше открит на ускорителя LHC в CERN.

Но Стандартният модел не ни дава обяснение на два основни феномена – почти пълната липса на антиматерия и наличието на огромно количество тъмно вещество във Вселената. За да разберем тези два факта, може би трябва да се обърнем към най-малките обекти във Вселената и към началото на нейното съществуване. Надяваме се, че предстоящите експерименти ще хвърлят светлина върху тези въпроси и ще ни разкрият още една страница от историята на Вселената…

За тези експерименти разчитаме на все по-напреднали методи за ускоряване и регистриране на частици. Детекторните комплекси имат водеща роля, а високите изисквания към тяхната разделителна способност по пространство и време гарантират качествено отсяване на фоновите събития в търсенето на доказателства за частици и взаимодействия извън стандартния модел.