Skeptics in the Pub: Major Lasers

Skeptics in the Pub: Major Lasers

06.03.2018 (20:00) | Gramophone Club | ВХОД: СВОБОДЕН

Лазерите са навсякъде около нас. Те се използват както за научни цели, така и за приложения в нашето ежедневие – срещате се с тях всеки ден, в охранителни системи, баркод скенери, четящи устройства, лазерни принтери…

В последно време обаче имаме нужда от по-мощни лазери – за медицинска употреба, синтез на нови материали, термоядрен синтез и много други приложения. В презентацията ще говорим за такива, мощни и същевременно компактни, лазерни системи и тяхното приложение. Ще се фокусираме върху използването им за аблация (срезове) на тъкани в медицината и за отлагането на вещества върху полимери.

За всичко това ще ни разкаже д-р Божидар Орешков. Той работи към катедрата по квантова електроника на Софийски университет “Св. Климент Охридски” с фокус върху твърдотелни лазери и нелинейна оптика. В момента професионално се занимава със създаване и тестване на животоспасяващи настилки в зали за спортно катерене.