Skeptics in the Pub: Тежки метали

Skeptics in the Pub: Тежки метали

17.04.2018 (20:00) | Gramophone Club | ВХОД: СВОБОДЕН

Вероятно почти всеки от нас се е сблъсквал с понятието „тежък метал” в ежедневието си. Вероятно е ставало дума за някой субект с изографисана мешка и черни кубинки. Е, ние ще се насочим към субектите в периодичната таблица, но всъщност може да се направи паралел между двете понятия. „Тежките метъли”, също като своите „събратя” от периодичната таблица, имат специфичен характер си, но ако се отърсим от предразсъдъците, откриваме, че зад страховитата им слава се крие цял един много интересен свят.

На събитието ще се постараем да отговорим на много въпроси:
– Защо някои тежки метали от тях са натрупали „лоша слава” и до какво води непознаването на свойствата им? 
– С кои от тях се сблъскваме най-често в ежедневието си? 
– Могат ли да намерят приложение в медицината? Кои тежки метали могат да се окажат важни за регулацията на някои жизнени процеси в организма? 
– Какви мерки се вземат при отравяния с тежки метали? 
– Що е то хелатотерапия и какви са съвременните насоки при третиране на отравяния с олово и кадмий?

За това и още неща ще ни разкаже: ас. Владимир Лютов. Той е химик с дългогодишна практика и с широки интереси в областта на органичната и неорганичната химия, както и електрохимия. Владимир е асистент в Института по Физикохимия към БАН. Преподавал е и в Минно-Геоложкия Университет – София, където в продължение на 3 години води практическите и семинарните заниятия на студенти в различни дисциплини – неорганична химия, органична химия и физикохимия. Изработва докторат в областта на електрохимията на проводящи полимери и е съавтор в над 10 индексирани научни публикации.