Skeptics in the Pub: За белоглавите лешояди

Skeptics in the Pub: За белоглавите лешояди

06.02.2018 (20:00) | Грамофон | ВХОД: СВОБОДЕН

С размах на крилата достигащ над два метра и половина, белоглавите лешояди се нареждат сред най-големите хищни птици на планетата.

В днешно време рядко можем да ги срещнем, защото през 20-и век бройката на оцелелите птици значително намалява. В днешно време обаче се полагат успешни усилия видът да бъде заселен отново в Стара планина и Кресненския пролом.

Благодарение на наблюдателната дейност през 21-ви век можем да научим много за тези хищници, например за способността им да прелитат над 300 км в рамките на един ден в търсене на прехрана.

С тези и други интересни факти за белоглавите лешояди ще ни запознае д-р Атанас Грозданов. Той е дипломиран зоолог, преподавател в катедра Зоология и Антропология в Софийски Университет “Св. Климент Охридски”. Работи активно с няколко неправителствени организации свързани с опазването на природата и птиците в България, например клуб СКОРЕЦ. Освен това е и страстен фотограф.