Слънце и слънчева активност

Слънце и слънчева активност

06.02.2020 (19:30) | Физически факултет | ВХОД: СВОБОДЕН

Кръжок по астрономия към Катедра по Астрономия на Физическия факултет представя:

Слънце и слънчева активност
доц. д-р Никола Петров, ИА с НАО, БАН
06 февруари 2020 г., 19:30 часа, зала А207, Физически факултет на СУ

За темата: На събитието ще бъде представена актуална информация за физиката на Слънцето. Ще се проследят кратки исторически детайли от развитието на слънчевата физика в България, както и переспективи за нейното развитие сега и близко бъдеще. Ще бъде представена информация по актуални проблеми в изследванията в областта на хелиофизиката, както и определящата роля на Слънцето за състоянието на «космическото време», в това число и ролята на слънчевата активност като фактор в измененията на глобалният климат на Земята.

За лектора: Никола Петров е роден през 1971 г. в Костинброд. Завършва магистратура в областта на хелиофизиката във Физическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски” през 1996 г. През 1997г. започва своята научна работа като „физик“ в Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория (ИАНАО), с работно място в НАО Рожен. Той работи в НАО Рожен и сега, като освен своята научна дейност заема и административни длъжности „помощник директор на ИАНАО“ и ръководител отдел „Наблюдения“ в обсерваторията.
Основна научна насоченост на Никола Петров е в областта на Хелиофизиката: наблюдения и изследвания на слънчеви протуберанси, активни области и цикличност, както и тяхната определяща роля в „космическото време“. Бил е организатор и ръководител на пет научно-изследователски експедиции по наблюдения и изследване на слънчевата корона, по време на пълни слънчеви затъмнения, с основни научни експерименти: за определяне степен на поляризация на слънчевата корона в бяла светлина, определяне вътрешните граници на съществуване на неутрален прах в слънчевата корона (сублимация на прах в слънчевата корона), обкръжение на слънчеви протуберанси.