Телефон, телемедицина, медицина... каква е разликата? | Телефон, телемедицина, медицина... каква е разликата? | RATIO

Телефон, телемедицина, медицина… каква е разликата?

28.07.2022 ( 19:00 ) | Sofia Tech Park, Инкубатор | ВХОД: СВОБОДЕН

За телемедицина се говори още в далечната 1925 г.

Във февруарския брой на американското технологично списание Science and Invention Hugo Gernsback предсказва устройство за виртуален домашен медицински преглед, наречено “teledactyl” (от гръцки: tele, отдалечен; dactyl, пръст). То ще позволява на лекарите не само да виждат своите пациенти през екран, но да могат да ги докосват от разстояние посредством роботизирани ръце…

Звучи ли ви познато…?

Днес роботизираната хирургия е вече стандарт в много лечебни заведения, а COVID-19 допълнително ускори навлизането на телемедицината. Въвеждането на различни телемедицински решения позволява провеждането на един пълноценен медицински преглед от разстояние. Позволява и продължителното проследяване на жизнените показатели, както за целите на превенцията, така и за целите на лечебния процес при хронично болни пациенти. И всичко това подкрепено от новите технологии за обработка и анализ на данни, които правят възможно и „предсказването“ на промените в здравното състояние на изследваните хора.

За телемедицината днес и телемедицината утре ще говорим на 28 юли в следващото от серията професионални събития Connect, организирани от Ratio и Sofia Tech Park, този път със съдействието на DHI Cluster Bulgaria.

Събитието е безплатно, но изисква предварителна регистрация.