Ratio ONLINE: Under Pressure - стресът и паметта |

Ratio ONLINE: Under Pressure – стресът и паметта

31.03.2020 ( 20:00 ) | ONLINE | ВХОД: СВОБОДЕН

На следващото ни ONLINE събитие ще разберем как стресът влияе на мозъка и паметта ни.

Епизодичната памет – или паметта ни за събития, е в основата на нашата идентичност и особеностите на поведението ни. Динамичното съвремие често ни изправя пред изпитания с множество неизвестни – напрегнати работни интервюта, крайни срокове и безкраен информационен поток. Стресът е биологичният ни “отговор” на всички тези трудности.

Прекалено високите нива на стрес имат свойството да изменят морфологията и функционалността на мозъчните структури, които стоят зад паметта ни за факти и събития.

Какъв е ефектът на стреса върху паметта, решенията ни и цялостното ни поведение?
Отговорът ще разбетем на 31 март Богомил Пешев, когото вече познавате от събитието ни “Memory Full: Как помни мозъкът”.

 

За лектора

Понастоящем Богомил Пешев е студент последна година в специалност Биология и английски език към Биологически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Той има задълбочени интереси в областта на невробиологията.
Конкретните проблеми, върху които той иска да работи в бъдеще, са свързани с физиологичните процеси, които обуславят формирането и актуализацията на дълготрайните контекстуални (пространствено-времеви) спомени при бозайниците, ролята на съня в тези процеси, значението на паметта за социалното поведение при животните и изменението в паметовите функции при стрес. Концепцията за постоянно променящата се мозъчна архитектура в унисон с постоянно променящата се среда, е основната мотивация в неговия стремеж към изследователска и преподавателска кариера.
Една от големите цели на Богомил е популяризирането на невронауките в България и запознаването на масовата аудитория със значението на напредъка в тази област на биологията.