Ratio ONLINE: Under Pressure – стресът и паметта

Ratio ONLINE: Under Pressure – стресът и паметта

31.03.2020 (20:00) | ONLINE | ВХОД: СВОБОДЕН

На следващото ни ONLINE събитие ще разберем как стресът влияе на мозъка и паметта ни.

Епизодичната памет – или паметта ни за събития, е в основата на нашата идентичност и особеностите на поведението ни. Динамичното съвремие често ни изправя пред изпитания с множество неизвестни – напрегнати работни интервюта, крайни срокове и безкраен информационен поток. Стресът е биологичният ни “отговор” на всички тези трудности.

Прекалено високите нива на стрес имат свойството да изменят морфологията и функционалността на мозъчните структури, които стоят зад паметта ни за факти и събития.

Какъв е ефектът на стреса върху паметта, решенията ни и цялостното ни поведение?
Отговорът ще разбетем на 31 март Богомил Пешев, когото вече познавате от събитието ни „Memory Full: Как помни мозъкът“.

 

За лектора

Понастоящем Богомил Пешев е студент последна година в специалност Биология и английски език към Биологически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Той има задълбочени интереси в областта на невробиологията.
Конкретните проблеми, върху които той иска да работи в бъдеще, са свързани с физиологичните процеси, които обуславят формирането и актуализацията на дълготрайните контекстуални (пространствено-времеви) спомени при бозайниците, ролята на съня в тези процеси, значението на паметта за социалното поведение при животните и изменението в паметовите функции при стрес. Концепцията за постоянно променящата се мозъчна архитектура в унисон с постоянно променящата се среда, е основната мотивация в неговия стремеж към изследователска и преподавателска кариера.
Една от големите цели на Богомил е популяризирането на невронауките в България и запознаването на масовата аудитория със значението на напредъка в тази област на биологията.

Дарителски билет

Събитието можете да гледате безплатно, но ако желаете да подкрепите това, което правим, можете да го направите, като си вземете дарителски билет.

Предишно събитие Следващо събитие