Висшето образование в България – предизвикателства и решения

Висшето образование в България – предизвикателства и решения

13.11.2019 (12:30) | Аула на Ректората на Софийски университет "Кл.Охридски" | ВХОД: СВОБОДЕН

Студентски съвет при СУ, Студентски клуб на политолога, Студентски съвет при УНСС, Студентски съвет при УАСГ, Студентски съвет при ВСУ, Студентски съвет при ВУТП и Студентски съвет на НМА ви канят на една дискусия за висшето образование с г-н Красимир Вълчев – министър на образованието и науката. На 13.ноември (сряда) точно от 12:30 ч. в Аулата на Ректората на Софийски университет ще имате възможност да зададете вашите въпроси, свързани с висшето образование в България. Очакваме ви!