Звездни купове в нашите галактики

Звездни купове в нашите галактики

21.11.2019 (19:30) | Зала А205 или А207, Физически факултет, Софийски Университет | ВХОД: СВОБОДЕН

Д-р Григор Николов е асистент в ИА с НАО Рожен,БАН. Областите му на научен интерес са звездна еволюция, звездни населения, двойни звезди. Изследва звездни купове от близки галактики, тяхната еволюция и динамика.

Звездните купове, тези гравитационно свързани съвкупности от звезди, са градивните блокчета на галактиките. Техните физически характеристики носят ценна информация не само за тяхното собствено образуване, но и за процесите на звездообразуване в галактиките, в които се намират. Астрономите наблюдаваме звездните купове, защото тези обекти най-много се доближават до контролирана лабораторна среда за изследване еволюцията на звезди създадени приблизително по едно и също време и от един и същи материал.

Как се образуват звездните купове, какви са процесите в тяхната еволюция, ще разберете 21 ноември 2019 на поредната сбирка на Кръжока по Астрономия.